KUNDWEB

 

VAD ÄR KUNDWEB?

Driftab KUNDWEBVår internetbaserade tjänst KUNDWEB gör det möjligt för våra kunder att, bland annat, följa upp utförda arbeten, skriva ut kopior på arbetsorder och fakturaunderlag , granska avläsningsrapporter. Sammanställning av information inför styrelsemöte förenklas på detta sätt markant

Driftab FÖRENINGSWEBSIDAI tjänsten KUNDWEB ingår även föreningshemsida, ett informationsforum mellan föreningen och boende. Här kan föreningen posta nyheter, mötesprotokoll, kommande händelser med mera.

BYGGTJÄNSTER

Funderar Ni på att genomföra renoveringar i fastigheten så kan vi hjälpa till med allt från byggarbeten till leverans av ny tvättutrustning. Vi utför även köksrenoveringar,, hel- och delvis renovering av lägenheter, till exempel i samband med utflytt ut hyresrätter.

Vi har mycket bred kompetens i företaget och utför de flesta arbetsuppgifter med egen personal. Om behovet av extern entreprenör uppkommer har vi ett brett kontaktnät med pålitliga samarbetspartners.

VATTENSKADOR

Tyvärr är vattenskador och liknande skador oundvikligt. Även om fastighetens yttre och inre är väl underhållet kan olyckan vara framme. Vi hjälper bostadsrättsföreningen från första skadedagen med ockulär besiktning, indikationsmätningar, full skadebesiktning, åtgärdsförslag och, inte minst, åtgärdar orsakande fel och uppkomna skador. Under processen för vi en aktiv dialog med den boende och bostadsrättsföreningen.

MÅLERIARBETEN

Vi utför de flesta måleriarbeten i bostads- och allmänutrymmen. Vid målning och tapetsering av hyresrätter erbjuder vi ett helhetskoncept åt föreningen. Vi för kontakten med den boende under hela renoveringstiden, tillhandahåller vi tapetböcker "bygg-7an" och lämnar efter avslutat arbete en materialspecifikation till bostadsrättsföreningen för arkivering.